Jeg har fordypet meg i dekoloniale perspektiver siden 2017. Tre antropologkollegaer, María Guzmán-Gallegos, Astrid Stensrud og Mog meg dannet en lesegruppe ved sosialantropologisk institutt ved UiO og hadde åpen møter for alle interessert flere ganger i semester i et og halvt år. 

Høsten 2018 dannet gruppa en tankekollektiv med Mario Blaser, anerkjent professor i antropologi ved Memorial University i Newfoundland, Canada og en av de fremste i utvikling av perspektiver innen politisk ontologi. Vi møtes flere ganger i semester digitalt i en lesesirkel hvor vi fordyper oss i dekolonial tenkning og politisk ontologi.

Jeg har gjennom årene holdt kurs og seminarer om dekoloniale perspektiver for både PhD, master og bachelor studenter ved Oslo Metropolitan University, Universitet i Oslo, NMBU, Volda Høgskolen og Universitetet i Sørøst Norge. 

Jeg har også deltatt på workshops om dekoloniale perspektiver i Trondheim, Goteborg og Helsinki i regi av Decolonial critique, knowledge production and social change in the Nordic countries (DENOR) 

Et utvalg av kurser:

SOSANT2130 – Latin-Amerika regional etnografi og dekoloniale perspektiver ( 2018 og 2022) 10 doble forelesninger ved sosialantropologisk institutt ved UiO. https://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2130/

EDS341 Avkolonisering av teori i post-utviklingens tidsalder i Department of International Environment and Development Studies (Noragric), NMBU (ÅS). Temaer: Loci of enunciation, representation, reality, translations, thinking with ( undervist to år på rad) 

Postkoloniale perspektiver i PHUV9110 Kunnskapsteorier for lærerutdanningsrelatert forskning, ved Fakultetet for læreutdanning og internasjonale studier, OsloMet.

Innlegg om avkolonisering utvalg:

Decolonizar la academia. Webseminar, Argentina for Grupo Revolución Feminista Ornitológica – Forskningsprosjekt: «Neotropical ornithology: Reckoning with historical assumptions, removing systemic barriers, and reimagining the future» (30. august 2022).

«La cartografía de lo no representable» et samarbeid mellom Centre Borelli, CEIIBAS o Irma Vélez fra Universitè Toulose.

«Avkolonisering av pensum eller endring av pensum?», sosialantropologisk institutt, ved UiO. Juni 2022. 

“Decolonizing Nordic Higher Education” at Södertörn University, Stockholm (Oktober 2021)

La pedagogía del desapego. Webserminar for forskere og lærer som jobber med bærekraft, Argentina (2021).

Avkolonisering for MA studenter i sosialantropologi Antrobrekfast ved UiO.

Theory From The Margins Zoom Webinar with Prof Walter D. Mignolo on ‘The Politics of Decolonial Investigations’. Diskusjon med by Moumita Sen, Sindre Bangstad, og Cecilia G. Salinas (nov 18 2020).

“How to decolonize education” i regi av United Nations Student Association i Oslo og SAIH  (2019).

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler

The Pedagogy of Detachment and Decolonial Options Reflections from a ‘minoritized’ Point of View

Avkolonisering av akademia undervisnings verktøy 

Innlegg i nett- og papiravis

Samora: Dekoloniale feminismer (forthcoming)

Morgenbladet: https://www.ceciliagsalinas.no/den-erfaringsnaere-kunnskapen-til-urfolk-bonder-og-fiskere-blir-ikke-tatt-nok-i-bruk/

UiO: https://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2021/kampen-om-kunnskapen.html?fbclid=IwAR1_cmwlblldEnuhOBTqhN2-dlsEtfCgP1SryDRvY4KjHY0JpsOcWghfLls

Klassekampen: https://www.ceciliagsalinas.no/overforkenklende-premisser/

Bistandsaktuelt: https://www.ceciliagsalinas.no/a-vaere-for-selvbestemt-abort-og-for-avkolonisering-er-ingen-motsetning/

Klassekampenhttps://www.ceciliagsalinas.no/nar-folkemord-blir-kulturmote/

Klassekampen: https://www.ceciliagsalinas.no/merk-ikke-riv/

Klassekampenhttps://www.ceciliagsalinas.no/84027-2/

Khrono: https://khrono.no/avkolonisering-vil-gi-en-mer-robust-vitenskap/474796

Klassekampenhttps://www.ceciliagsalinas.no/historien-var-ma-fortelles-i-flertall/

Klassekampenhttps://www.ceciliagsalinas.no/alternativ-kunnskap/

Klassekampenhttps://www.ceciliagsalinas.no/den-avgjorende-praksisen/