Mer­ke, ikke rive

av Mari Brenna Vollan og Sara Hegna Hammer

i Klassekampen 12.06.2020

 

Sosialantropolog Cecilia Salinas mener at statuene heller enn å rives kan brukes som en påminnelse om uakseptable holdninger i stedet for heder.

– Jeg forstår godt at det er veldig mye sinne. Samtidig tror jeg at vi ikke kan endre oss som samfunn eller individer uten å se på historien vår. Skulpturer og minnesmerker som er problematiske må ikke nødvendigvis fjernes, men presenteres med flere syn og fortolkninger, sier hun.

Salinas foreslår at statuene kan utstyres med en plakett som ikke hedrer, men forklarer hvorfor statuen ble satt opp, samtidig som den går inn på problematiske sider ved personen som er avbildet.

  • – Jeg tenker at statuene kan fungere som en slags vitnesbyrd for uakseptable holdninger som rasisme og diskriminering som fortsatt former samfunnet vårt. De kan brukes som et samfunnsdannelsesprosjekt.