Jeg har undervist flere kurs per år i samfunnskunnskap for nyankommende innvandrere. Gruppene varierte mellom 15-35 deltagere.

 

2011

Samfunnskunnskapskurs for nyankommende spansktalende innvandrere. Undervisning av intensiv 25 og 50-timerskurs, ansvarlig for utvikling av læremateriell og pensum.Tolking og oversetting. Oslo Voksenopplæring.

2010

Samfunnskunnskapskurs for nyankommende spansktalende innvandrere. Undervisning av intensiv 25 og 50-timerskurs, ansvarlig for utvikling av læremateriell og pensum.Tolking og oversetting. Oslo Voksenopplæring.

2009

Samfunnskunnskapskurs for nyankommende spansktalende innvandrere. Undervisning av intensiv 25 og 50-timerskurs, ansvarlig for utvikling av læremateriell og pensum.Tolking og oversetting.Oslo Voksenopplæring.

2008

Samfunnskunnskapskurs for nyankommende spansktalende innvandrere. Undervisning av intensiv 25 og 50-timerskurs, ansvarlig for utvikling av læremateriell og pensum.Tolking og oversetting.Oslo Voksenopplæring.

2007

UNDERVISNING

Samfunnskunnskapskurs for nyankommende spansktalende innvandrere, Undervisning av intensiv 25 og 50-timerskurs, ansvarlig for utvikling av læremateriell og pensum.Tolking og oversetting. Oslo Voksenopplæring.