Fotoutstilling «Innblikk I felt» arrangert av studenter ved program for sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Fotoutstilling med fokus på visuelle skildringer fra studentenes feltarbeid.

11. september 201O ved Kulturhistorisk Museum og det var en ambulerende utstilling i ett år.

Fotoutstillingen ble bok ledsaget av tekster.

Foto til plakat og bokomslaget er mitt. Det er fra Fray Bentos, Uruguay.