ARTivisme er en vandreutstilling som består av digitale tegninger og tekster som springer ut fra forskningsprosjektet «Privatlivets grenser» ved Sosialantropologisk institutt. Bildene og tekstene i utstillingen er del av en serie skapt under et etnografiske feltarbeid blant nordmenn med minoritetsbakgrunn i kunst- og kultursektoren jeg gjennomførte i 2021.

ARTivisme består av 15 digitale tegninger og kan forstås som kunstneriske feltnotater. Alle temaene som utstillingen berører springer ut fra hva deltagere i prosjektet har fortalt meg eller hva jeg har observert. De fiksjonsfylte karakterene i utstillingen og deres fortellinger er ikke direkte representasjoner, men de er utviklet fra hva den enkelte deltager har sagt og fra den bredere feltkonteksten. Karakterene i utstillingen viser lengsel etter å høre til et sted når rasisme, diskriminering og forskjellsbehandling er en del av deres erfaringsverden.

For meg er utstillingen et ledd i min analyseprosess. Det er min måte å bremse litt på tankeprosessen, å ikke utelukke fortolkninger for raskt og gå glipp av innsikter som kan utgjøre en vesentlig forskjell i hva hun argumenter om hva ha opplevd, sett og hørt.

Jeg ser nærmere på teksturen i følelsene av utenforskap, erfaringer med underrepresentasjon, rasisme og det å stå i spagat mellom ulike kulturer som deltagere kommuniserte til henne. Hvilke uttrykk har de? Hvilke farger? Hvilke fasonger? Cecilia utforsker på denne måten om kombinasjonen av kunstneriske uttrykk og tradisjonell etnografisk forskning kan være med på å åpne opp diskusjonen om tilhørighet i det norske samfunnet ved å formidle forskning på ikke konvensjonelle måter.

ARTivisme finnes i to formater. Det ene utstillings format viser et utvalg av bilder og tekster (11 roll-ups 200 x 85 cm) . Det andre utstillings formatet er multimodal og består av trykket bilder og  tekster, i A4 format og touchskjermer. 

Utstillingen er støttet av FrittOrd og Universitet i Oslo.

Utstillingssteder og datoer

Deichman Lambertseter  19.09-30.09.2022

Deichman Romsås 14.06-16.06.2022

Se arrangementet på Facebook

Deichman Nydalen 02.05-31.05.2022

https://deichman.no/event/utstilling%3A-artivisme-_0e49728f-4319-4b6c-a2c1-9883533dee11

Oslo Universitetsbibliotek 02.05 -31.05.2022

https://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/arrangementer/uhs/2022/utstillingsapning-artivisme.html

Deichman Holmlia. 24.02- 22.03

https://deichman.no/event/åpning-av-vandreutstillingen-artivisme-_859116fd-1ecb-4a42-9b20-0050b33a0363