2019

Undervisning

Metodeseminar for videreutdanning i studieprogrammet i rusproblematikk ved VID Vitenskapelig Høgskole i Oslo.

2018

Undervisning

Vår og høst

Metodeseminar for videreutdanning i studieprogrammet i rusproblematikk ved VID Vitenskapelig Høgskole i Oslo.

2017

Undervisning

Metodeseminar for videreutdanning i studieprogrammet i rusproblematikk ved VID Vitenskapelig Høgskole i Oslo.

Veiledning i essay skriving i FKF6100-Flerkulturell fagkompetanse og helsearbeid for profesjons utøvere, ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sensur

VLL6000 – Voksnes læring og læringskultur for profesjons utøvere ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

FKF6100-Flerkulturell fagkompetanse 1 for profesjons utøvere ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

FKFS6000-Flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

UTVSD6000 Development Studies 2 for bachelor studenter i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.