Utstilling ved Norsk Teknisk Museum – september-januar 2023/24

Privatlivets grenser: Nye samvær – nye skillelinjer er en utstilling som undersøker hvordan nye digitale teknologier griper inn i våre liv.

Utstillingen inngår i den permanente utstillingen I/O om informasjons- og kommunikasjonsteknologi på Teknisk museum. Mens I/O har fokus på gjenstander, trekker Privatlivets grenser: Nye samvær – nye skillelinjer oppmerksomheten mot grenser, tilhørighet og kroppslig erfaring.

Privatlivets grenser er et intimt og taktilt rom i rommet som utgjør en kontrast til hovedutstillingen. Der I/O kommuniserer gjennom KI og digitale løsninger inviteres besøkende her til en sanselig opplevelse og til å bruke egne erfaringer som digitale brukere. Utstillingen inviterer til refleksjon over nye sosiale skillelinjer, polarisering, ensomhet, og hva kroppslig nærhet betyr for kommunikasjon. Utstillingen gir også innblikk i digitalisering i forholdet mellom mennesker og dyr, gjennom bruk av droner og GPS i reindrift.

Utstillingen springer ut av forskningsprosjektet ‘Privatlivets Grenser; Sosialitet og tilhørighet i digitale hverdagsliv’ ved Universitetet i Oslo og Norsk Institutt for Naturforskning. Den er utviklet i samarbeid med Norsk Teknisk Museum og Akademi for Scenekunst ved Høgskolen i Østfold.

Forskningen er utført av: Marianne E. Lien, Cecilia G. Salinas, Tuva Beyer Broch og Tom Bratrud.

Utstillingsdesign ved Lisa Birkenbach, Irina Kommissarova og Solveig Dagsdottir. 

Forskningsprosjektet og utstillingen er finansiert av Norges Forskningsråd under programmet SAMKUL.

Les om utstillingen I/O