Spirende håp

Gjeldsbrevet: Aksjon Slett U- Landsgjelda,  2004. 3. September