Feltarbeid i Fray Bentos fra desember 2008 til mai 2009.

Feltarbeid for MA som ble omarbeidet til bok på spansk, publiser i 2011. Her kan du lese om boka.