MASTERPROGRAM

2021

(De)colonising in practice, Frokost seminar for studenter. SAPU, UiO link her

Forelesning

EDS341 Avkolonisering av teori i post-utviklingens tidsalderDepartment of International Environment and Development Studies (Noragric), NMBU (ÅS). Et seminar organisert av Decolonial Thinking group Oslo fra  11 – 15. Temaer: Loci of enunciation, representation, reality, translations, thinking with.

2019

Sensur

SOA-300, Indigenous Culture, Resource Management and Territorial Rights, både skriftlig og muntlig, Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø. 

2018

Sensur

Masteroppgaver ved sosialantropologisk institutt, UiO.

2017

Sensur

SOA-300, Indigenous Culture, Resource Management and Territorial Rights, både skriftlig og muntlig, Institutt for samfunnsvitenskap Universitet i Tromsø. 

Sensur

 2016

SOA-300, Indigenous Culture, Resource Management and Territorial Rights, både skriftlig og muntlig, Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø. 

Masteroppgaver ves sosialantropologisk institutt, UiO.

2013

Veiledning

Avhandlings tittel: Cultural dynamics and forest ecosystems in the North of the Yabotí biosphere reserve, Misiones. Programme i Sosial Antropologi, Universidad Nacional de Misiones, Argentina (UNAM).