2021

FORELESNING

Faglig-pedagogisk: Mer enn bare trær: skogens sosiale relasjoner, UiO.

Hva er antropologi? i kurset SVLEP1000 for lektorprogrammet ved UiO.

Nyliberalisme i kurset SRS102N Bærekraft og Globalisering ved Høgskolen i Volda.

Grønne Trender i kurset SRS102N Bærekraft og Globalisering ved Høgskolen i Volda.

2020

FORELESNING

Demokrati i et flerkulturelt samfunn i kurset SR103N-1 20H Demokrati og samfunnsfag i høgskolen ved lærerutdanning ved Høgskolen i Volda.

Klima og skogforvaltning i kurset Samfunnsutvikling og Bærekraft, for førsteårsstudenter ved lærerutdanning ved Høgskolen i Volda.

Etnografisk metode i kurset MET108 Kvalitative metode for 2. semester studenter på BA i PR og samfunnspåvirkning ved Høyskolen Kristiania.

Flere moduler i kurset UTVB2300 Economy and Sustainability for bachelor studenter ved utviklingsstudier ved OsloMet.

VEILEDNING

2019

Regional kunnskap: Latinamerika i UTVB1200 Regionalkunnskap og globalhistorie for bachelor studenter i utviklingsstudier ved OsloMet.

VEILEDNING

Bachelor essay, bachelor studenter i utviklingsstudier, OsloMet.

2018

UNDERVISNING

SOSANT2130 Regional etnografi: Latinamerika underviser og kursansvarlig (utarbeidet helt nytt pensum) for bachelor studenter i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

VEILEDNING

Bachelor essay, Utviklingsstudier, OsloMet.

2017

UNDERVISNING

SOSANT2000 Central themes in contemporary anthropology for bachelor studenter i sosialantropologi Universitetet I Oslo. (Seminarleder).

SENSUR

UTVB1400 Feltarbeid i utviklingsstudier, ved OsloMet.

SOSANT1300 Antropologisk perspektiver i økonomi og materiell liv for bachelor studenter i sosialantropologi Universitetet I Oslo.

UTVSD6000 Development Studies 2 for bachelor studenter i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

2016

UNDERVISNING

SV EXFAC03 Examen facultatum- Samfunnsvitenskapelig variant (seminarleder) for bachelor studenter ved SV fakultetet, Universitetet i Oslo.

SENSUR

SOSANT1050 Etnografisk metode for bachelor studenter i sosialantropologi Universitetet I Oslo. Om kurset:

SOSANT2130 Regional etnografi: Latinamerika underviser og kursansvarlig (utarbeidet helt nytt pensum) for bachelor studenter i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

SOSANT1300 Antropologisk perspektiver i økonomi og materiell liv for bachelor studenter i sosialantropologi Universitetet i Oslo.

2015

UNDERVISNING

Etnografisk film, ved sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

2012

UNDERVNISNING

SOSANT1600 Faghistorie og etnografisk metode (seminarleder) for bachelor studenter i sosialantropologi, Universitetet i Oslo.

2011

UNDERVISNING

SOSANT1200 former for ulikhet: Maktforhold og sosiale hierarkier (seminarleder) for bachelor studenter i sosialantropologi, Universitetet i Oslo.

SOSANT1300 Antropologisk perspektiver i økonomi og materiell liv (seminarleder)for bachelor studenter i sosialantropologi Universitetet I Oslo.