Koordinering av litteratur seminar Decolonial thinking ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo (mai 2017- desember 2018).

Film database for lærere som underviser i sosialantropologi på videregående skoler. Databaser består av 12 kjernetemaer.  Oppdrag koordinert av Thorgeir Kolshus ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. (høst 2017).

Vitenskapelig assistent for programmet Levekår i Utviklingsland, Helse, Miljø og Fattigdom (LEVE) på Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo (høst 2009- vår 2011).

Jeg organiserte og gjennomførte ulike tverrfaglige arrangementer, koordinerte foredragsholdere og deltagere, oppdatering av informasjon på hjemmeside og plakat design, anskaffelser av tjenester og varer.