Om abort i Argentina, NRK radio, alltid Nyheter. 2020-02-20.

What is decolonization and why do we need to decolonize? Challenge Academia; 2019-03-07

Salinas, Cecilia G. Challenges for and pathways to alternative sustainabilities. POLLEN Biennial Conference 2018. Political Ecology, the Green Economy, and Alternative Sustainabilities;

Salinas, Cecilia G. Decolonising Academia. SAIH nasjonal samling.

Salinas, Cecilia G. Grensesnitt mellom litteraturformidling, litteraturformidlere og flerkulturell forståelse. Samling for leseombud.

Min kropps tause språk. Kjærlighet som medisin. 2017. Litteraturhuset.

Salinas, Cecilia G.«Klimapolitikkens underskog: om globalt skogvern som klimatiltak». Prosjektmesse.

Salinas, Cecilia G. Someone Has Been There Before You – Inspirational Talk about the PhD Process. Lunsjseminar. 2017, Senter for Utvikling og Miljø.

Salinas, Cecilia G. En etnografisk studie av tobakksproduksjon i Argentina. Institutt seminar. Folkehelse Institutt

Min kropps tause språk. Kjærlighet som medisin. 2016. Riksscene.

Salinas, Cecilia G. Politics from the hinterland. Elections in Argentina: The end of a cycle?

The Land Without Evil: con-temporalities in the context of nature politics in Misiones, Argentina. Ethnographic Engagements. Department of Anthropology at the University of California Santa Cruz. 2014.

Salinas, Cecilia G. «Er det viktig å gjøre feltarbejd ute eller kan man også gjøre det hjemme?». Fagkritisk Dag; 2014-02-12

Salinas, Cecilia G. Erfaringer fra Feltarbeid. Metode seminar for masterstudenter.

Salinas, Cecilia G. Forståelse og kunnskap: En sanselig reise i skog og mark i Nord Argentina. Seminar for bachelor and master studenter.

Salinas, Cecilia G. Frokost seminar for bachelor studenter: Kunnskap og Forståelse. Frokostseminar

“Hvordan bli ferdig med masteroppgaven på normert tid med et godt resultat?”, Motivasjonsseminar for studenter på 3. semester på masterprogrammet ved sosialantropologisk institutt, UiO. Oslo, 17. November 2010.

“Kunsten å kommunisere” på fotoutstilling “Innblikk i Felt”: Antropologiske feltarbeid skildret med kamera ved Kulturhistorisk museum. Oslo, 11. September 2010.

“Integrering er en toveisprosess”. Teaterseminar “Til Noreg der Kjærleik Ventar” i regi av Mother Theater, Innvik. Oslo, 19. September 2009.