Artikkel

FOTO PÅ OMSLAGET AV TIDSKRIFT AV Cecilia Salinas.

Mellom håp og «hype». Nyliberal økonomi i Uruguay (2013)

Denne artikkelen drøfter sammenhengen mellom nyliberale økonomiske reformer og begrepet håp i forhold til tremasseindustrien i Uruguay. Artikkelen er basert på en empirisk studie av etableringen av en finsk tremassefabrikk i en landsby i Uruguay. Jeg argumenterer for viktigheten av begrepet håp som analytisk verktøy i studier av kapitalisme, og understreker at håp har en narrativ struktur. Det vil si at nåtiden bindes sammen med både tidligere erfaringer og forventninger til fremtiden.