Artikel basert på et kort feltarbeid i Corrientes, Nord-Argentina i forbindelsen med tilbakekomst til området til antropologen Marit Melhuus’ første feltarbeid etter 42 år.

Artikkel er på spansk og utgitt av journalen publisert av universitetet i Córdoba.

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/27109/28769