STUDIELEDER

April 2018- desember 2019

Studieleder for Mangfoldsstudier, Utviklingsstudier og Internasjonal Utdanning ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet- storbyuniversitet.

Personal ansvar for 30 UF-ansatte, undervisning og veilednings oppgaver på BA, MA, PhD og videreutdanning.

Som studieleder hadde jeg varierte arbeidsoppgaver fra plan-, budsjett-, og rapporteringsarbeid til fordeling av oppgaver, motivere og følge opp medarbeidere, gjennomføre møter og iverksette tiltak for å forsterke fagmiljøet, samt evaluere og kvalitetssikre studietilbudet.