Artikkelen ble fremhvet av Norsk Antropologisk foreningens bedømmelseskomité (2018) som: tankevekkende, engasjerende og viktig. Artikkel er svært god. Den  forener analytisk innsikt med solid empirisk forankring.

 

Et antropologisk blikk på REDDs mulig grønnere fremtid (2017)

Sammendrag

Den globale klimainnsatsen må bygge på en forståelse av erfaringer gjort i fortid og nåtid, samt ta opp i seg forventningene til et mangfold av aktører. Imidlertid ser vi at den nåtidige klimainnsatsen domineres av en senkapitalistisk produksjonslogikk. Klimavisjoner blir i all hovedsak skapt av en håndfull aktører basert på snevre forestillinger om verden og frakoblet viktige fortidserfaringer. Samtidig ser vi at disse visjonene blir presentert som innovative og enestående selv om dette ikke nødvendigvis er tilfelle. Antropologien er godt rustet til å produsere gode analyser av dagens klimainnsats. Fagets evne til å trekke frem viktige sammenhenger ved å knytte det globale sammen med stedspesifikke virkeligheter og til å vise mangfoldighet, kan gi et viktig bidrag i analyser av dagens klimatiltak. Ved å sette utfallet av tidligere visjoner og intervensjoner opp mot de nye forestillingene kan vi synliggjøre hva som står på spill, for hvem og hvordan gammel retorikk og strategi framtrer i ny forkledning.

Nøkkelord: Klima, Temporalitet, UNESCO-biosfærereservat, FN-REDD, Argentina