2016

Emneansvarlig

Samfunnsfag VG1 for Blindern videregående skole, Oslo.

Sosiologi og sosialantropologi VG2 for Blindern videregående skole, Oslo.