Digital Collage, Serie ARTivisme

Bildet i FETT Feministisk Tidskrift 3/2021, Tema: Funksjon.

Bildet ledsager teksten til Veronica Salinas, Språk og Definisjonsmakt, side 82-83