SÅR

Plakat design: Cecilia Salinas

VERNISSAGE 2. SEPTEMBER, KL 19. CAFETEATRET, GRØNLAND.

Samtale om traumer, barndom og kunst 8. Oktober, kl 19:30. Cafeteatret, Grønland.

Gjennom en serie av bilder og dikt på norsk, engelsk og spansk skrevet av undertegnede, og av latinamerikanske forfattere som blant annet Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik, Eduardo Galeano, og den japanske poeten Shuntaro Tanikawa ønsker jeg å vekke bevissthet rundt barndom og traume og nødvendigheten av utviklingen av et sunt og friskt felleskap. Formålet med dette kunstprosjektet er å skape et rom for refleksjon på individuelt og kollektivt plan og bidra til den offentlige debatten om omsorgspolitikk for barn.

DEN USYNLIGE DØDEN

Traume kommer fra gresk «skade, sår». Ordet «sår» som substantiv betyr skade eller sjelelig smerte. Det vil si et sår på kroppen av enten fysisk eller psykisk karakter. «Sår» er også̊ et verb og betyr å legge frø i jorda. Disse to ulike betydningene fanger det som inspirerer meg og hovedformålet med dette kunstprosjektet.

Det finnes mange forskjellige typer sår. Disse sårene kan oppstå uavhengig eller avhengig av politiske, økonomiske og sosiale strukturer med lange historiske røtter. Når sårene er resultat av disse strukturene kan de forårsake ikke bare fysisk død, men en form for usynlig død eller et åtsel som forflyttes fra kropp til kropp gjennom generasjoner. Åtsel av klassisme, rasisme, patriarkalisme, sexisme, nasjonalisme, heterosexisme og elitisme flyttes inn i hjemmet og forråtner relasjoner, og skaper igjen nye sår.

GJENFØDELSE

Menneskeheten har imidlertid en evne til å gjenfødes. Den kan gjenoppstå fra de mest forferdelige ruiner. Den kan transformere åtsel til gjødsel som igjen gir næring til spirer. Jeg er antropolog og kunstner, og tematikken i SÅR-utstillingen er sterkt knyttet til mitt antropologiske interessefelt og erfaringer. Erfaringene ikke bare som forsker, men fra en oppvekst i Argentina preget av rasisme, klassisme, vold og svik i nære relasjoner, samt i utlendighet i Norge. Som forsker har jeg jobbet med utsatt ungdommer i Uruguay og blant fattige tobakksdyrkere og Mbya urfolk i nord i Argentina. Gjennom mine erfaringer har jeg lært at kunstneriske uttrykk av traumer blir viktig i møte med sårede barn.

FLERSPRÅKLIGHET

Prosjektet er basert på flerspråklighet i form av bilder og litterære tekster (dikt og prosa) på norsk, engelsk og spansk. Gjennom samspillet mellom den poetiske verbale og ikke-verbale figurative kommunikasjonen ønsker jeg å skape et rom der det vonde kan bli møtt, observert og følt på i felleskap. Kreative tilnærminger til ulike form for sår kan gi tilskueren tilgang og form til egne erfaringer, til kroppens hukommelse, og undertrykte følelser. På individ nivå kan kunst være med på å bekrefte vonde opplevelser, støtte vanskelige følelser og være med på å hele. På kollektivt nivå kan kunst skape forståelse og innsikt. Kunstneriske uttrykk er viktig i møte med et såret barn. Der sår ødelegger, fragmenterer og fremmedgjør, kan kunst være med på å integrere, samle og skape tilhørighet.

Flerspråkligheten i dikt-serien har et symbolsk aspekt. Det er en påminnelse om at sårene og deres opplevelser kan forstås som universelle. Samtidig er det alltid noe annerledes og partikulært som ikke lar seg fange av en universell forståelse. Det kan være nyanser som ikke lar seg bli oversatt til en ny kultur og kontekst. Derfor ønsker dikt i parallelt språk for dem som forstår alle tre (norsk, spansk og engelsk) og for de som kun forstår ett eller to språk, å minne om viktigheten av å være ydmyk. Ydmykhet ovenfor det vi ikke forstår og ydmykhet ovenfor det vi tror vi forstår.

TVERFAGLIGHET

Dette prosjektet er tverrfaglig i både kunstnerisk form og formidling. I forbindelsen med avslutning av utstilling SÅR, 8.10.2020, kl 19:30 skal et ekspertpanel bestående av terapeuter og kunstnere samtale om hvordan traume i barndom setter dype spor langt inn i voksenliv og hvordan vi kan i felleskap og ved hjelp av kunstnerisk uttrykk, forebygge og hele.

Maja Thune er yogaterapeut. Hun har sin egen utdanning i yogaterapi og har gitt flere bøker, blant annet “yoga som terapi”. Hun har produsert konseptet “Kjærlighet som medisin” for å skape håp og transformasjon i psykiatrien. Hun har to arrangementer i året.

Arturo Tovar er skuespiller, fotograf, filmskaper og sykehusklovn . Han er er født og oppvokst i Mexico.
https://www.sykehusklovnene.no/mot-gledessprederen-arturo-tovar-2/

Filming av Red Nose Action stuntet i Oslos`s havnebasseng av Arturo Tovar:
https://www.youtube.com/watch?v=CZsEBrRe4Bk

Murielle Silva Seguel er psykolog. Utdannet i Universidad de Santiago de Chile. Autorisert psykolog i Norge i 2005. Har tidligere studert kjønn og maskulinitet, mekling og minoritetens arbeid. Hun jobber på Bjerke Familiesenter og Helsestasjon på første linje tjenester med et forebyggende og helsefremmede perspektiv. Siden 2007 har valgt å jobbe i ulike forebyggende prosjekter med barn, ungdom og familier som lever under fattigdom eller andre utfordrende situasjoner. HUn har også jobbet terapeutisk med barn, ungdommer og deres familier med et eklektisk perspektiv. Hu er veldig interessert i studier om Norge som et flerkulturelt samfunn, integrering, vold, traume og tilknytning.

Farhia Luul Makerow har en bachelor i utviklingsstudier, er kurs- og foredragsholder om mobbing og er en forkjemper mot kjønnslemlestelseomskjæring. Hun ble nominert til Jenteprisen 2017. Prisen blir årlig delt ut til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden.
https://www.youtube.com/watch?v=Zj2PMXer8RE