MUSEUM Tidsskrift for kritikk, ideer og debatt 4 | 2023

Et review om ustilling forskergruppen til forskningsprosjekt PrivatLivets grense laget i 2023. Jeg var koordinatør og Henrik Treimo kuratøren.