– Ideen om avkolonisering utfordrer maktstrukturene som blei etablert i kolonitida og som fortsatt er virksomme, blant annet i norsk akademia. Først og fremst ved at kunnskapen vi har i vesten legitimerer seg sjøl som den viktigste og mest objektive sannheten, sier Salinas.

Intervju ved SAI, November 2021