Design av flyer for egen utstilling ARTivisme i 2022

Ilustrasjon til tekst til tidskrift Fett (2021).

Design til musikk singel av Maria Eva Orieta, Marielle