«Decolonial Thinking» leseseminar 

Seminaret ble startet i Mai 2017 og ble holdt en gang i måned fram til juni 2019 ved Sosialantropologisk Institutt ved UiO. Vi er et tankekollektiv som består av fem antropologer som møtes digitalt flere ganger i semester for å lese og diskutere på spansk  «decolonial thinking» ( pensamiento decolonial). Vi er Maria Guzman, Astrid Bredholdt Stensrud , Monica Amador , Mario Blaser og undertegnet.