Illustrasjon for forsiden av forskergruppe ved Sosialantropologisk Institutt

Kunst, media og multimodalitet

Dette forskningsområdet studerer og praktiserer flere forskjellige former for kunst og kunstnerisk uttrykk i vid forstand.